Cosas de 4º B Rotating Header Image

Entradas de pa categora ‘Presentaciones’

Cuba

Esta la presentación que hice para mi trabajo sobre Cuba:
This movie requires Flash Player 9

swfobject.embedSWF(”http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=cuba-091028072650-phpapp02&stripped_title=cuba-2365131″, “swf826d1″, “540″, “440″, “9.0.0″, “”, {}, {wmode: “window”, menu: “false”, quality: “high”, bgcolor: “#FFFFFF”, allowFullScreen: “true”}, {});

Así es la India

Esta la presentación de mi trabajo sobre la India:
This movie requires Flash Player 9

swfobject.embedSWF(”http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=laindia-091103055555-phpapp02&stripped_title=la-india-2410506″, “swf826d2″, “540″, “440″, “9.0.0″, “”, {}, {wmode: “window”, menu: “false”, quality: “high”, bgcolor: “#FFFFFF”, allowFullScreen: “true”}, {});

Francia

Esta es mi presentación sobre Francia:
This movie requires Flash Player 9

swfobject.embedSWF(”http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=trabajofranciacarmen-091028052353-phpapp02&rel=0&stripped_title=trabajo-francia-carmen”, “swf826d3″, “540″, “440″, “9.0.0″, “”, {}, {wmode: “window”, menu: “false”, quality: “high”, bgcolor: “#FFFFFF”, allowFullScreen: “true”}, {});

Italia

Esta es la presentación que hice sobre Italia:
This movie requires Flash Player 9

swfobject.embedSWF(”http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=trabajoitaliaii-091026071754-phpapp02&rel=0&stripped_title=italia-2348314″, “swf826d4″, “540″, “440″, “9.0.0″, “”, {}, {wmode: “window”, menu: “false”, quality: “high”, bgcolor: “#FFFFFF”, allowFullScreen: “true”}, {});